HERC GRADNJA d.o.o.

Iza nas su već ostala velika djela i veliki projekti, a naše ime je postalo prepoznatljivo u građevinarstvu. Pred nama su novi ciljevi, novi izazovi i novo vrijeme u kome želimo da pokažemo da naš Tim može još više, još bolje!

Pogledajte neke od naših najznačajnijih referenci
Jedno smo od od najosposobljenijih preduzeća iz oblasti građevinarstva u širem okruženju, a za šta su dokaz niz uspješno izvedenih projekata >> više
Tehnička opremljenost našeg preduzeća
Zahvaljujući tehničkoj opremljenosti u mogućnosti smo da u dogovorenom roku obezbjedimo visok kvalitet i brzinu u izvođenju radova >> preuzmite ovdje
Kadrovska osposobljenost našeg preduzeća
Stručni inženjerski,  tehničarski i majstorski kadar obezbjeđuje brzo,  kvalitetno, stručno i pravovremeno izvršenje svih vrsta radova >> preuzmite ovdje

O nama

Firma "HERC GRADNJA" d.o.o. Bileća osnovana je 1993. godine, pod drugim nazivom, kada prvi put nastupa u oblasti građevinarstva. Prvih godina aktivnost se ogleda u izvođenju manjih građevinskih radova na širem području Hercegovine i proizvodnji agregata i betona.

Početak rada naše firme bio je sa malim brojem ljudi. Iz godine u godinu ova firma je znatno napredovala i tako izrasla u moćnu organizaciju sposobna da samostalno kvalitetno, poštujući vremenske rokove obavi sve građevinske zahvate koji joj budu povjereni.

Saznaj više