Preduzeće dobilo sertifikat ISO 9001:2008

Objavljeno: 10.02.2014.

Od novembra 2011. godine preduzeće posluje po standardima ISO 9001:2008 i sigurno je jedno od najosposobljenijih preduzeća iz oblasti građevine u okruženju, za šta su dokaz niz uspješno izvedenih projekata u proteklom periodu. ISO 9001 je međunarodni standard koji sadrži zahtjeve za sistem upravljanja kvalitetom u poslovnoj organizaciji koje organizacija mora ispuniti da bi uskladila svoje poslovanje sa međunarodno priznatim normama. Sistem kvaliteta je upravljački sistem kojim se dovodi do ostvarenja postavljenih ciljeva u pogledu kvaliteta poslovanja i pružanja usluga. 

Saznaj više